Τηλ.: 2310 54 67 60


ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

Συγκολλήστε όλα τα μπρούντζινα αντικείμενά σας. Ο τεχνίτης Χρήστος Ελευθεριάδης αναλαμβάνει συγκολλήσεις με άριστα αποτελέσματα εργασίας.