Τηλ.: 2310 54 67 60ANTIMONIO - ZAMAK

Συγκολλήσεις αντικειμένων και ειδών από αντιμόνιο – zamak από τον τεχνίτη Χρήστο Ελευθεριάδη στη Θεσσαλονίκη.