Τηλ.: 2310 54 67 60


ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Ο τεχνίτης Χρήστος Ελευθεριάδης στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει συγκολλήσεις αντικειμένων από μαγνήσιο.